Expo Houten

Congres Contractvervoer 2020: de impact van corona

Het Nationaal Congres Contractvervoer 2020 gaat over de impact van de coronacrisis op het Nederlandse doelgroepenvervoer. Die is enorm, maar welke gevolgen zijn tijdelijk en welke blijvend? En hoe gaan we met deze (voorlopig) nieuwe realiteit om? Het congres wil antwoorden vinden op dat soort vragen.

Het Congres Contractvervoer vindt plaats in een vorm die recht doet aan de omstandigheden van dat moment, zodat het voor alle deelnemers verantwoord en veilig verloopt. Het is hoe dan ook nodig om met opdrachtgevers, vervoerders, gebruikers en andere belanghebbenden samen na te denken over oplossingen voor de problemen die een ongekende crisis met zich heeft meegebracht.

In de congreszaal mogen maximaal vijftig stoelen bezet zijn, dus het aantal deelnemers ter plaatse is beperkt. Het congres is opgedeeld in een ochtendsessie en een middagsessie, teneinde zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om deel te nemen. Binnenkort bieden we ook de optie aan om het congres tegen een gereduceerd tarief online te volgen. De sessies gaan (onder voorbehoud van wijzigingen) over de volgende onderwerpen:

De waarde van doelgroepenvervoer

Binnen deze sessies wordt gekeken naar onder meer de ontwikkeling van de vraag naar contractvervoer, de impact op budgetten en andere financiële gevolgen, het inzetten van vrijwilligers en de integratie met openbaar vervoer. Daarbij worden zowel de beperkingen als de mogelijkheden die de coronacrisis met zich meebrengt belicht. En we gaan in op de centrale vraag: hoe maken we inzichtelijk wat de waarde van goed doelgroepenvervoer is, zodat het nooit meer zo onder druk komt te staan als de afgelopen tijd? Het programma wordt momenteel samengesteld en binnenkort op de congrespagina bekendgemaakt. Aanmelden kan al wel via onderstaande knop.

Registreren

Adviesraad:

Henk van Gelderen
Sociaal Fonds Mobiliteit
Minke Jansma            
FNV Taxi
Dirk van Uitert
Voorzitter raad van advies AIM en voorzitter Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen
Sadia Akaaboune
Aanbestedingsinstituut Mobiliteit
Bas Witte                      
Cissonius Groep
Jantine Vochteloo
Koninklijk Nederlands Vervoer

Registreren