Jaarbeurs Utrecht

Nationaal Congres Contractvervoer ’23

Op weg naar een bruisende sector
Hoe gaan we de taxisector weer bruisend maken als voor de (corona)crisis?

Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer, het grootste taxicongres van Nederland, passeren verschillende onderwerpen de revue. Zoals de opkomst van vrijwillige vervoersdiensten. De een spreekt over “broodroof” en “oneerlijke concurrentie”, de ander over maatschappelijk belang. Hoe zorgen we ervoor dat beide vervoerstypen niet in elkaars vaarwater terechtkomen en waar ligt de scheidslijn?

Het nijpende personeelstekort speelt menig vervoersbedrijf binnen de zorg- en taxisector parten. Het behouden en werven van chauffeurs is belangrijker dan ooit. Hoe kunnen bedrijven dat het beste doen en in welke vijver kunnen ze daarvoor vissen om nieuwe doelgroepen aan te boren?

Word exposantHoud mij op de hoogte

Duurzaamheid speelt een grote rol in het doelgroepenvervoer. Gemeenten, marktpartijen en andere organisaties die actief zijn in het doelgroepenvervoer, hebben hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord en Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED). Dit convenant spreekt de ambitite uit dat vanaf 1 januari 2025 alle voertuigen die worden ingezet voor doelgroepenvervoer, zero-emissie zijn. Volgens kennisplatform CROW voldoet momenteel nog geen 10 procent van alle voertuigen daaraan. De tijd dringt en er moeten nog grote stappen gezet worden. Wat moet er allemaal gebeuren om deze doelstelling alsnog voor 2025 te bewerkstelligen en welke rol kunnen vervoersbedrijven hierin spelen?

Het aanbesteden van vervoer kan efficienter worden ingericht, waardoor er grote contracten ontstaan. Dat maakt het aantrekkelijker voor eventuele nieuwe chauffeurs. Hoe kan het doelgroepenvervoer efficienter worden ingericht, wat moet daar allemaal voor gebeuren en wanneer kan het geregeld zijn?

Veel taxiondernemers vrezen op korte termijn kopje onder te gaan. Zij zetten alle zeilen bij om een faillisement te voorkomen. Wat kan een ondernemer doen zijn hoofd boven water te houden en hoe kan een taxiondermer op een slimme manier meer geld binnenharken?

Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer geven wij antwoorden op deze en nog veel meer vragen. Als we de handen ineen slaan en samen oplossingen bedenken voor problemen, wacht ons een stralende toekomst. Op naar een bruisende taxisector!

Mediapartners