Presentaties

Op deze pagina vindt u de presentaties die tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer ’22 gehouden zijn.

Stand van zaken doelgroepenvervoer post-corona – BERTHO ECKHARDT

Hoe kan het doelgroepenvervoer efficiënter ingericht worden met behoud van kwaliteit_ – HENK VAN GELDEREN

De vervoersbehoefte van de gebruiker – JAN TROOST (geen presentatie beschikbaar)

Vrijwillige vervoersinitiatieven – Broodroof of kans voor de sector? – MARIEKE BOON EN FEMKE NANNES (geen presentatie beschikbaar)

Integratie doelgroepenvervoer en OV – BAS WITTE