Blog: in de mobiliteitsrevolutie heeft iedereen een rol te spelen

Boris Pilichowski, Co-CEO van Karhoo, schetst in zijn blog hoe de toekomst van mobiliteit er uit zal zien en welke rol taxibedrijven daarin kunnen spelen. “Net zoals de toekomst van mobiliteit ruimte schept voor groot en klein, is er ook een rol weggelegd voor zowel de publieke als de private sector.”

We zitten momenteel midden in een mobiliteitsrevolutie. Digitalisering van de sector heeft veel veranderingen teweeggebracht in de afgelopen jaren en ook talloze interessante mogelijkheden voor de nabije toekomst geopend. Mobility as a Service (MaaS), vraagafhankelijk vervoer, autonome voertuigen en steeds slimmer verbonden vervoer zullen de norm worden in 2020 en daarna. 

Voor sommigen in de sector, met name middelgrote en kleine bedrijven, kan dit zorgwekkend zijn. In het afgelopen decennium waren we getuige van een tijdperk dat werd bepaald door revolutionaire Silicon Valley-bedrijven die als enige focus groei hadden, met weinig aandacht voor de schadelijke gevolgen die dit teweegbracht. Ik ben er echter vast van overtuigd dat in de komende mobiliteitsrevolutie iedereen een rol zal spelen, hoe groot of klein ook.

Mobiliteitsaanbod uitbreiden

Bij Karhoo stellen we taxibedrijven in het MKB-segment in staat deel uit te maken van de wereldwijde mobiliteitsrevolutie. We doen dit door ze via ons platform in contact te laten komen met internationaal opererende reisorganisaties en lokale instanties om slimmere mobiliteitsoplossingen te creëren. Onze bedrijfspartners kunnen zo hun mobiliteitsaanbod heel eenvoudig uitbreiden en onze vervoerspartners profiteren van de toegenomen vraag die de klanten van onze partners teweegbrengen. Een win-win dus. 

Net zoals de toekomst van mobiliteit ruimte schept voor groot en klein, is er ook een rol weggelegd voor zowel de publieke als de private sector. De relatie tussen die twee is er altijd geweest in de vervoerssector, vooral in de vorm van regulering en aanbestedingen, maar het moet nu worden gemoderniseerd om in het nieuwe landschap te passen. 

Naarmate we meer in de richting van een geïntegreerd vervoerssysteem gaan waarbij MaaS een steeds belangrijkere rol speelt, moet de publieke sector actief worden en openstaan voor het zoeken naar specifieke soorten samenwerkingsverbanden. Tevens moeten particuliere bedrijven kunnen aantonen dat ze volledig transparant zijn en meer verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun handelen.

MaaS-pilotprojecten

Een goed voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. In samenwerking met de particuliere sector voert de overheid zeven regionale MaaS-pilotprojecten uit met als doel om door te groeien naar een duurzaam (inter)nationaal MaaS-ecosysteem. Dergelijke samenwerkingen zijn essentieel voor het leveren van slimme en duurzame oplossingen in de toekomst. Bij Karhoo geloven we dat de weg voor iedereen openstaat, dus iedereen moet zijn rol spelen, of men nu een wetgevende instantie is of een revolutionair privaat bedrijf. 

In de mobiliteitsrevolutie heeft iedereen een rol te spelen, maar we moeten wel openstaan, en bereid en gereed zijn om samen te werken.  

Karhoo is één van de deelnemende bedrijven aan Taxi Expo 2019. Deelname is gratis voor mensen die werken bij taxibedrijven, touringcarbedrijven en overheden.

Meld je aan voor Taxi Expo 2019

Meer nieuws

Qarin-Tranzer deelt eerste ervaringen met MaaS-app GOAN!

Met de lancering van de de GOAN!-app op 16 juni is de Twentse Mobility as a Service (MaaS)-pilot van start gegaan. Nu de eerste maanden voorbij zijn, wordt er een voorzichtige balans opgemaakt. MaaS Twente is een van de landelijke MaaS-pilots die door het Ministerie van Infrastructuur en zeven regio’s is opgezet. Qarin-Tranzer won de… Lees verder ›

Dit zijn de workshops op Taxi Expo ’21

Zoals altijd staan er ook dit jaar de hele dag interessante en leerzame workshops op het programma van Taxi Expo. Deze sessies op de beursvloer kunnen gratis worden bijgewoond door deelnemers aan de vakbeurs. Tijdens de workshops kom je meer te weten over belangrijke ontwikkelingen in de taxibranche. De thema’s variëren van arbeidsrecht tot nieuwe… Lees verder ›

Elektrische lagevloerbussen Tribus maken debuut op Taxi Expo

Taxi Expo ’21 staat voor Tribus in het teken van een bijzondere productlancering. Op donderdag 16 september wordt namelijk de e-Civitas lijn geïntroduceerd. In Expo Houten zijn alle twee de elektrische lagevloersbussen te bezichtigen. De productlijn bestaat uit twee elektrische lagevloerbussen, waarvan één in het M1 segment tot 8 personen en één in het M2… Lees verder ›