Expo Houten

‘Vaak geen kostenbesparing als gebruikers zorgvervoer zelfstandig gaan reizen’

Steeds vaker wordt geprobeerd om gebruikers van het zorgvervoer zelfstandig te laten reizen. Dit leidt echter niet altijd tot lagere kosten voor opdrachtgevers. Volgens Carolien Aalders van De Reiskoffer zou de prijssystematiek van het zorgvervoer hiervoor eerst moeten veranderen. 

De wens om zelfstandige mobiliteit te stimuleren komt vaak bij opdrachtgevers zelf vandaan. Aalders vertelt dat er veel gemeenten en instellingen zijn die hun inwoners of cliënten op deze manier willen helpen om sterker in de maatschappij te staan. “Je bent minder afhankelijk van anderen om je van A naar B te verplaatsen. Dat is een groot goed dat je iedereen gunt.”

Vanuit deze drive zijn ook de projecten van De Reiskoffer opgezet, waaronder Go-OV, BuzzBuddy en ‘Samen reizen met…’. “De producten uit De Reiskoffer bieden mensen de kans om zich veilig en op een zelfstandige manier met het openbaar vervoer of op de fiets in de maatschappij te bewegen.”

Aalders ontkent niet dat kostenverlaging ook een drijfveer kan zijn voor opdrachtgevers om zelfstandigheid te stimuleren. Volgens haar is de intentie in de meeste gevallen echter niet per definitie om te bezuinigen. “Van de veertig à vijftig gemeenten waar wij mee samenwerken zien wij maar weinig gevallen waarin mensen verplicht worden om zelfstandig te reizen. Dit maakt duidelijk dat het belang van de cliënten vaak voorop staat.”

Investering met vooral sociale en maatschappelijke waarde
Investeren in zelfstandigheid levert op korte termijn ook niet altijd een besparing op, maar volgens Aalders wel sociale en maatschappelijke winst. “De reden dat het niet altijd direct tot een kostenverlaging leidt is dat er in contracten vaak prijsafspraken worden gemaakt waarbij de route die het voertuig rijdt betaald wordt”, stelt zij. Dit betekent dat wanneer er meerdere mensen vervoerd worden en er één persoon uitgaat om over te stappen op het OV, de kosten nagenoeg gelijk blijven.

De prijs staat dus niet in verhouding met het aantal personen dat wegvalt. De kosten van het openbaar vervoer en projecten om mensen te helpen bij zelfstandige mobiliteit die hiervoor in de plaats komen, lijken dan een extra investering te zijn. “Het stimuleren van zelfstandigheid wordt hierdoor geremd bij opdrachtgevers. Het maakt het voor hen minder aantrekkelijk om te doen.”

‘Vervoerder kan winst maken bij efficiënte planning’
Een ander prijssysteem zou hiervoor een uitkomst kunnen zijn. Volgens Aalders zijn er verschillende systemen denkbaar. “Er zou een prijs uitgevraagd kunnen worden per kilometer die elke reiziger maakt of een vaste prijs per reiziger. Als een vervoerder dan efficiënt zijn routes plant, kan er meer winst gemaakt worden dan wanneer de prijs van de route gerekend wordt.”

Naar haar mening kan het stimuleren van zelfstandigheid voor vervoerders dus positief uitpakken wanneer ze goed plannen. “Bij een offerte bij een aanbesteding wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal reizigers, bijvoorbeeld vier of vijf per busje. Op het moment dat er meer mensen in een voertuig zitten, maak je als vervoerder winst.” Dit heeft een vervoerder deels zelf in de hand, aldus Aalders. “Als het aantal reizigers onder dit gemiddelde komt, dwingt het de vervoerder om naar de planning de kijken.” Door het huidige systeem is er nu weinig stimulans om reizigers slim aan elkaar te koppelen.

Openbaar vervoer uitgekleed
Ondanks de vele initiatieven om mensen zelfstandiger te laten reizen, wordt er tegelijkertijd gesaneerd in het openbaar vervoer. “De personen die hier verantwoordelijk voor zijn weten vaak niet goed welke projecten er zijn om dunne buslijnen dikker te maken. Een dunne lijn wordt daarom vaak al geschrapt voordat er maximaal gebruik van is gemaakt”, legt Aalders uit. Betere communicatie hierover zou volgens haar bijdragen aan de kans van slagen van deze projecten.

Carolien Aalders zal tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer op 16 september 2021 in Expo Houten alles vertellen over de producten van De Reiskoffer. Aanmelden voor het congres en de vakbeurs kan nog via https://www.taxi-expo.nl/registratie/.  

Taxibord station

Meer nieuws

Kia presenteert elektrische EV6 op Taxi Expo ’21

Als primeur op Taxi Expo ’21 presenteert Kia Nederland de Kia EV6. Deze vijfzits crossover is de eerste Kia op het geavanceerde Electric-Global Modular Platform (E-GMP) en een echte gamechanger. Met een accucapaciteit van 58 of 77,4 kWh kan er op één lading tot maar liefst 528 kilometer gereden worden (volgens WLTP). De intelligente 800V-techniek… Lees verder ›

Elektrische lagevloerbussen Tribus maken debuut op Taxi Expo

Taxi Expo ’21 staat voor Tribus in het teken van een bijzondere productlancering. Op donderdag 16 september wordt namelijk de e-Civitas lijn geïntroduceerd. In Expo Houten zijn alle twee de elektrische lagevloersbussen te bezichtigen. De productlijn bestaat uit twee elektrische lagevloerbussen, waarvan één in het M1 segment tot 8 personen en één in het M2… Lees verder ›

Mercedes-Benz zet koers naar volledig elektrisch tijdperk

Mercedes-Benz zet de koers uit naar een volledig elektrische toekomst: tegen het einde van het decennium is het merk klaar om volledig elektrisch te gaan – daar waar de marktomstandigheden het toelaten. Met deze strategische stap van ‘electric first’ naar ‘electric only’ versnelt Mercedes-Benz, exposant op Taxi Expo ’21, de transformatie naar een emissievrije en… Lees verder ›