Gebruik van BCT bij cao-controles uitgelegd

Sociaal Fonds Taxi gaf tijdens Taxi Expo 2016 een uitgebreide toelichting op het gebruik van de boordcomputer taxi bij cao-controles. Remco Wasser, hoofd van de afdeling bij Sociaal Fonds Taxi die de cao-controles uitvoert, vertelde dat de BCT net als bij controles door ILT niet leidend is, maar wel van groot belang.

Voorheen kwam SFT bij bedrijven langs. Bij kleinere ondernemingen werd een schriftelijk onderzoek uitgevoerd. De dagrittenstaten vormden bij die controles het uitgangspunt. Nu worden dat de BCT-bestanden. “De BCT-bestanden moeten eens in de paar weken worden uitgelezen en opgeslagen. Dat zijn ook de bestanden die wij uiteindelijk willen inzien. We werken aan een applicatie waarmee die informatie kan worden aangeleverd en door ons ingezien. De BSN-nummers worden daar door deze module uitgehaald, want daar mogen wij geen gebruik van maken”, aldus Wasser. Met behulp van de Elektronische Loodadministratie worden ritgegevens en persoonsgegeven automatisch gekoppeld.

Noodzakelijk

De gegevens worden doorgevoerd via een portal, waar SFT ze kan inzien. Hoe dat precies wordt ingericht is nog niet helemaal duidelijk. De bewaarplicht van de gegevens geldt voor de periode tot en met de vorige cao-controle. “En denk aan de volledigheid: alle bestanden moeten aanwezig zijn. Dat zijn er aardig wat als je bedenkt dat er gemiddeld eens per twaalf maanden wordt gecontroleerd, maar het is wel noodzakelijk”, benadrukt Wasser. “Net als bij de BCT-controles door ILT is de BCT niet leidend bij onze onderzoeken, maar het vormt er wel een basis voor. Alle bedrijfsadministratie die voor handen is, maakt deel uit van het onderzoek.”

De controles zelf zullen steeksproefgewijs plaatsvinden: er worden willekeurige werknemers uitgelicht en van hen wordt onderzocht of alle gegevens kloppen. Komen er geen verschillen tussen geregistreerde en uitbetaalde uren aan bod, dan is er niets aan de hand. Gebeurt dat wel, dan zal SFT nader onderzoeken waar die verschillen door zijn ontstaan.

Arbeidstijden

“De werkgever geeft daar een verklaring voor die wij moeten valideren. Dat is doorgaans vrij lastig. Als er een verschil van tien uur is, dan zijn zes daarvan misschien goed te verklaren. Maar dan blijven er dus nog vier over. Maar de BCT verandert de discussie daarover niet, die zal niet anders zijn dan bij de dagrittenstaten. De discussie over arbeids- en rusttijden, begin en eind van een dienst en pauzetijden zal door de komst van de BCT niet verdwijnen. Veel bedrijven zullen die dagrittenstaten ook blijven gebruiken, naast de BCT. Maar de gegevens uit de BCT vormen voor ons het uitgangspunt.”

Sociaal Fonds Taxi gaat vanaf 2017 ook kijken naar de naleving van de arbeidstijden, iets wat nu nog alleen een taak van ILT is. Wasser: “We zijn nog aan het bedenken hoe we dat het beste kunnen aanpakken, al staat al wel vast dat we zo veel mogelijk willen aansluiten op de werkwijze van ILT. 2017 zal in het teken van die overgang staan, waarbij we onder meer moeten zorgen dat bedrijven niet in korte tijd bezoek krijgen van zowel SFT als ILT.”

Fouten herstellen

“Wanneer wij vermoeden dat er bij een bedrijf iets niet in de haak is op een vlak waarop wij niet bevoegd zijn, dan zullen we ILT of de Belastingdienst daarover tippen. Maar los van die overlap in de controle van de arbeidstijden, staan onze controles los van elkaar en is er verder geen sprake van samenwerking op dat gebied. Maar we willen wel voorkomen dat ILT en SFT zeer kort na elkaar langskomen, waardoor bedrijven niet de kans krijgen eventuele fouten te herstellen waardoor ze er twee keer voor beboet zouden kunnen worden. Maar hoe we deze en andere zaken precies gaan aanpakken, daar denken we nog over na.”

De presentatie van Remco Wasser ging verder onder meer over de arbeids- en rusttijden in de praktijk. Zijn presentatie kan hier worden bekeken.

Meer nieuws

Qarin-Tranzer deelt eerste ervaringen met MaaS-app GOAN!

Met de lancering van de de GOAN!-app op 16 juni is de Twentse Mobility as a Service (MaaS)-pilot van start gegaan. Nu de eerste maanden voorbij zijn, wordt er een voorzichtige balans opgemaakt. MaaS Twente is een van de landelijke MaaS-pilots die door het Ministerie van Infrastructuur en zeven regio’s is opgezet. Qarin-Tranzer won de… Lees verder ›

Dit zijn de workshops op Taxi Expo ’21

Zoals altijd staan er ook dit jaar de hele dag interessante en leerzame workshops op het programma van Taxi Expo. Deze sessies op de beursvloer kunnen gratis worden bijgewoond door deelnemers aan de vakbeurs. Tijdens de workshops kom je meer te weten over belangrijke ontwikkelingen in de taxibranche. De thema’s variëren van arbeidsrecht tot nieuwe… Lees verder ›

Elektrische lagevloerbussen Tribus maken debuut op Taxi Expo

Taxi Expo ’21 staat voor Tribus in het teken van een bijzondere productlancering. Op donderdag 16 september wordt namelijk de e-Civitas lijn geïntroduceerd. In Expo Houten zijn alle twee de elektrische lagevloersbussen te bezichtigen. De productlijn bestaat uit twee elektrische lagevloerbussen, waarvan één in het M1 segment tot 8 personen en één in het M2… Lees verder ›