Expo Houten

Werkelijkheid leidend bij BCT-controle door ILT

Waar controleert de ILT op als het om de boordcomputer taxi gaat? Hoe gaat zo’n controle in zijn werk? En als je door overmacht niet aan de gestelde eisen kunt voldoen, krijg je dan gelijk een boete? Paul Verstraten, senior inspecteur van ILT, gaf tijdens Taxi Expo 2016 in Expo Houten tekst en uitleg.

Verstraten deed dat in een meer dan goed gevulde workshopruimte. In combinatie met de soms hoog oplopende gemoederen is deze sterke opkomst een bewijs dat de BCT en alles wat er mee te maken heeft de gemoederen in de taxibranche bezighoudt. Verstraten was echter niet niet aanwezig om te praten over zaken als het nut of de rechtvaardigheid van de BCT en alles er omheen, maar puur over de controle door ILT op aanwezigheid en juist gebruik van het apparaat. Zijn presentatie is hier terug te lezen.

Bedrijfsinspecties

Vanaf 1 oktober handhaaft de ILT op de aanwezigheid van de BCT met software 2.0 en op het juiste gebruik van de BCT en kaart, maar ook op bewust of onbewust verkeerd handelen, arbeids- en rusttijden en ritregistraties. Met betrekking tot de arbeidstijden vinden vanaf december bedrijfsinspecties plaats.

Dat er wat moeilijkheden zijn met de verplichte update naar BCT 2.0 is de inspectiedienst bekend. Met deze mogelijke knelpunten wordt dan ook tijdelijk – tot 1 november aanstaande – rekening gehouden, benadrukte Verstraten. Inspecteurs van ILT toetsen per geval of er sprake is van overmacht of nalatigheid van de vervoerder of taxichauffeur. Taxivervoer zonder BCT 2.0 is toegestaan, mits er wel een 1.0 versie in het voertuig aanwezig is. Verder moet men op basis van de correspondentie met de werkplaats aantonen dat er sprake is van overmacht. Het is uiteindelijk de inspecteur die daarover oordeelt.

Eigen verantwoordelijkheid

Die correspondentie met de werkplaats is sowieso van belang om zaken aan te tonen, zo bleek uit de presentatie. Bijvoorbeeld als de BCT defect is of wordt gestolen, maar ook als printer of taxameter niet naar behoren werkt. In dat laatste geval wordt echter ook om een handmatig ritbewijs gevraagd, en zo zijn voor de diverse tekortkomingen verschillende eisen om aan te tonen dat ze daadwerkelijk bestaan.

Verstraten gaf meerdere malen aan dat de ILT geen beleid dat er op is gericht zoveel mogelijk BCT-gerelateerde boetes uit te delen. Maar hij benadrukte ook dat taxibedrijf en taxichauffeurs hun verantwoordelijkheden hebben als het om het juiste gebruik van de BCT gaat. Aandachtspunten voor de chauffeur zijn onder meer het hebben van een geldige chauffeurskaart en het juiste gebruik ervan, zorgen voor de update baar BCT 2.0 en het registreren van voorafgaande werkzaamheden in de BCT.

Taxivervoer verrichten

Verstraten lichtte het inloggen bij taxivervoer er uit. Bij deze en aanverwante werkzaamheden moet worden ingelogd op werkingsniveau taxivervoer. De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor als hij of zij niet of niet op het juiste niveau is ingelogd met de BCT-kaart. Op BSN-nummer taxivervoer verrichten mag alleen als er sprake is van een defecte of beschadigde kaart, bij vermissing of diefstal van deze kaart of als de PUK-code bij iemand anders bekend is geworden.

Registraties zijn in de BCT niet meer te veranderen, legde Verstraten uit, maar in opmerkingen kan men vaak al de juiste registratie aantekenen. Die aantekening en de reden ervan moeten goed worden bewaard, want: niet de BCT is bij een controle 100 procent leidend, maar de werkelijkheid is van belang. Goed aantekenen en vastleggen is dus de juiste manier om vergissingen te herstellen, aldus Paul Verstraten.

Meer nieuws

‘Waardevol geweest om te blijven innoveren in de pandemie’

De afgelopen 1,5 jaar is voor niemand makkelijk geweest en in het bijzonder lastig voor de taxibranche. Desondanks leerde Korton Software dat het zeer waardevol is om, tegen de stroom in, samen met klanten te blijven innoveren. Op Taxi Expo ’21 licht het softwarebedrijf alvast een tipje van de sluier op. “Door samen na te… Lees verder ›

Qarin-Tranzer deelt eerste ervaringen met MaaS-app GOAN!

Met de lancering van de de GOAN!-app op 16 juni is de Twentse Mobility as a Service (MaaS)-pilot van start gegaan. Nu de eerste maanden voorbij zijn, wordt er een voorzichtige balans opgemaakt. MaaS Twente is een van de landelijke MaaS-pilots die door het Ministerie van Infrastructuur en zeven regio’s is opgezet. Qarin-Tranzer won de… Lees verder ›

Sociaal Fonds Mobiliteit lanceert nieuwe vacaturewebsite

In de huidige tijd blijkt dat steeds meer taxibedrijven in het zorgvervoer moeite hebben om vacatures in te vullen. Het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit heeft daarom besloten om een online vacatureplatform te ontwikkelen, dat tijdens Taxi Expo ’21 wordt gelanceerd. ‘Werken in de taxibranche’ is ontwikkeld als hét vacatureportaal speciaal voor de zorgvervoersector. Het… Lees verder ›