Expo Houten

Opdrachtgevers steeds beter bekend met Aanbestedingsinstituut Mobiliteit

De markt voor doelgroepenvervoer is intussen al aardig op de hoogte van het bestaan van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM). Wat er met de aanbevelingen gebeurt, verschilt per aanbesteding. Soms wordt het advies (deels) overgenomen, in andere gevallen wordt het ter kennisgeving aangenomen. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt zal tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2017 de deelnemers bijpraten over het AIM en het modelbestek doelgroepenvervoer voor gemeenten, dat nog niet zo goed wordt opgepikt.

“Leden van KNV krijgen in aanbestedingen steeds vaker te horen dat de opdrachtgevende partij bekend is met het Aanbestedingsinstituut. En geleidelijk wordt er ook steeds vaker gevraagd of het AIM wil meekijken en meedenken”, aldus Eckhardt. Tijdens het congres zal hij aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleggen hoe die contacten ontstaan, welke feedback er wordt gegeven en welke invloed dat heeft op de uiteindelijke vorm van een aanbesteding.

Inhoudelijke gesprekspartner

Publiek Vervoer Groningen Drenthe, het leerlingen- en wmo-vervoer in Leeuwarden, de Regiotaxi Eemland, het routegebonden vervoer in de regio Zuidplas en het doelgroepenvervoer in Breda: het zijn maar enkele van de tientallen aanbestedingen waarbij het AIM in het afgelopen jaar betrokken is geweest. Van sommige trajecten is al bekend wat er met de bijdrage van het AIM is gedaan, in andere gevallen is dat nog afwachten. Maar het aantal aanbestedingen waarbij het AIM betrokken is geraakt, geeft wel weer dat deze organisatie steeds meer een inhoudelijke gesprekspartner wordt.

Het AIM neemt aanbestedingen onder de loep en komt indien nodig met een aantal aanbevelingen. Voor het leerlingenvervoer in Aalburg, Werkendam en Woudenberg werd bijvoorbeeld voorgesteld om bij de tariefstelling meer rekening te houden met rolstoelvervoer en om zowel een plafondprijs als een bodemprijs te hanteren. De aanbestedende dienst staat positief tegenover het AIM en zijn aanbevelingen. Bij een volgende aanbesteding zal in een vroeg stadium contact worden gezocht met het Aanbestedingsinstituut.

Looptijd en bodemprijzen

In Venlo werd bijvoorbeeld een aantal aanbevelingen overgenomen, en bovendien worden ze allemaal meegewogen bij een volgende gelegenheid. Elders kwam het meedenken weer net te laat om er iets mee te kunnen doen, en zo verschillen per geval de aanbevelingen en wat er mee gedaan wordt. De suggesties hebben vaak betrekking op de looptijd, tarifering, implementatietermijnen, plafond- en bodemprijzen en meer.

“Het Aanbestedingsinstituut Instituut geniet dus steeds meer bekendheid in de markt”, constateert Echhardt. “Voor het modelbestek geldt dat wat minder, maar daar wordt aan gewerkt. CROW heeft het bestek in beheer en zal het na de zomer met een aantal aanbestedende partijen gaan bespreken. Van het modelbestek worden hier en daar wel elementen overgenomen, maar we kunnen nog niet zeggen dat het al aan het landen is in de markt. Wellicht heeft dit er ook mee te maken dat het door sommigen in de branche als een vorm van broodroof wordt gezien. Maar het is wat ons betreft niet hét bestek, het is een bestek om aanbestedende diensten te helpen hun vervoersaanbestedingen te gunnen op waarde.”

Nationaal Congres Contractvervoer

Over de stand van zaken bij zowel het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit als het modelbestek doelgroepenvervoer zal Bertho Eckhardt op 12 oktober tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer spreken tijdens de plenaire sessie. Daarna volgt een presentatie over de transitie naar uitstootvrije rijden in het contractvervoer. Vervolgens wordt in verschillende parallelsessies ingegaan op actuele en innovatieve aanbestedingen voor doelgroepenvervoer. Bekijk het complete programma en schrijf je nu nog in met vroegboekkorting in voor deelname.

Meer nieuws

Thema’s Congres Contractvervoer ’21 zijn bekend

Dé marktplaats en het kenniscentrum voor de branche, Taxi Expo, vindt dit jaar plaats op donderdag 16 september in Expo Houten. Het Nationaal Congres Contactvervoer maakt hier onderdeel van uit. De voorlopige thema’s voor het congres zijn inmiddels bekend.

Taxi Expo ’21 op 16 september in Expo Houten

Ook in deze bijzondere tijd is het van belang om met andere professionals in het kleinschalig personenvervoer te netwerken. Dé marktplaats en het kenniscentrum voor de branche, Taxi Expo, zal dit jaar dan ook plaatsvinden op donderdag 16 september in Expo Houten. De registratie voor deelname is geopend.  Taxi Expo ‘21 wordt georganiseerd door vakblad… Lees verder ›

‘Nieuw boekingsplatform helpt klanten weer de taxi in’

Korton Software wil graag de klanten en relaties weer eens zien op Taxi Expo 2020 en heeft bovendien allerlei ontwikkelingen te melden. WinTax en Korton Regie kregen flinke updates en het nieuwe boekingsplatform Traveller Connect moet helpen om de klanten weer de taxi in te krijgen. Korton Software ziet Taxi Expo 2020 als “een mooie… Lees verder ›