‘Klankbordgroep helpt in goede relatie met vervoerder’

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen kozen ervoor het doelgroepenvervoer samen met alle belanghebbenden vorm te geven. Dat gebeurde door middel van een klankbordgroep, die van grote toegevoegde waarde bleek te zijn. Over de voordelen van de klankbordgroep verzorgt Claudia Landewé tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer op 11 oktober een presentatie.

In Twente is voor veertien gemeenten een visie op doelgroepenvervoer ontwikkeld. Die komt er op neer dat mensen waar mogelijk zelfstandig reizen. Voor degenen die dat niet kunnen, wordt het vervoer zo efficiënt mogelijk geregeld. Vanuit die gezamenlijke visie is door twaalf gemeenten tegelijk een maatwerkvoorziening aanbesteed. Maar dit alles betekent niet dat alle gemeenten hetzelfde beleid voeren. Dinkelland en Tubbergen delen een ambtelijke organisatie en besloten samen alle belanghebbenden bij de vormgeving van het doelgroepenvervoer te betrekken.

“Daarbij hebben we ons eerst afgevraagd: weten we wat alle belanghebbenden hier van vinden? Wat is hun visie op de toekomst van mobiliteit? Dat leidde tot een eerste bijeenkomst om met elkaar van gedachten te wisselen”, legt Claudia Landewé uit. Ouders, zorginstellingen, vervoerders, ouderenbond, wmo-raad en anderen gingen met elkaar om tafel. “We kwamen tot de conclusie dat dit een goede manier is om informatie uit te wisselen. En daarom hebben we gekozen om een klankbordgroep in het leven te roepen.”

Twintig tot vijftig deelnemers

De aanbesteding voor het plaatselijke doelgroepenvervoer werd toen nog geschreven, dus vanuit de klankbordgroep werd onder meer meegenomen wat alle partijen daar graag in wilden terugzien. Dat droeg bij aan de uiteindelijke maatwerkvoorziening voor het doelgroepenvervoer. “Daarnaast hebben we in die tien bijeenkomsten ook aan gebruikers, vervoerders en anderen gevraagd wat ze zelf kunnen doen en organiseren”, aldus Landewé.

Bij elke stap in het traject werd de klankbordgroep gevraagd om mee te denken. Deze wisselde telkens van samenstelling. Elke bijeenkomst trok ergens tussen de twintig en vijftig mensen. Alleen tijdens de aanbesteding stond dat even stil, teneinde de gunningsprocedure niet te beïnvloeden. Daarna werd er weer meegepraat over de implementatie van de verschillende vervoersvormen. Het geheel werd afgelopen maart met een laatste bijeenkomst afgesloten.

Voor nu is het werk van de klankbordgroep gedaan, want het vervoer waarover werd meegedacht hoeft niet meer te worden vormgegeven. “We overwegen wel om de klankbordgroep weer nieuw leven in te blazen als we aan de slag gaan met de lokale vervoersinitiatieven. En we passen het concept ook al op andere zaken toe, zoals de inkoop van zorg”, legt Landewé uit. Ze geeft aan dat het werken met de klankbordgroep veel heeft opgeleverd.

Heel veel tijd

“We hebben er bijvoorbeeld een heel goede relatie met de vervoerders aan overgehouden. Het instrument werkt ook alleen als je de vervoerders echt een rol geeft. En de klankbordgroep bleek bijvoorbeeld ook een testpanel te zijn voor brieven die naar gebruikers moesten. Zo zijn er nog wel meer voordelen te benoemen. Tegelijk is het belangrijk om te beseffen dat er heel veel tijd in gaat zitten. Die investering moet je echt bereid zijn te doen. Maar dan levert het ook veel op. De meerwaarde van de klankbordgroep is dat het kennis oplevert én dat je veel kortere lijntjes krijgt met alle betrokken partijen.”

Claudia Landewé wordt tijdens haar parallel-sessie op het Nationaal Congres Contractvervoer vergezeld door Gea Hulshof. Zij is eigenaar van taxibedrijf Hulshof, dat in samenwerking met Nijhuis het vervoer in Dinkelland en Tubbergen verzorgt. Hulshof zal vertellen over de ervaringen van het vervoersbedrijf met de klankbordgroep. De sessie over de klankbordgroep is één van de acht break out-sessies tijdens het congres. Bekijk hier het hele congresprogramma en meld u vervolgens aan voor deelname.

Meer nieuws

Qarin-Tranzer deelt eerste ervaringen met MaaS-app GOAN!

Met de lancering van de de GOAN!-app op 16 juni is de Twentse Mobility as a Service (MaaS)-pilot van start gegaan. Nu de eerste maanden voorbij zijn, wordt er een voorzichtige balans opgemaakt. MaaS Twente is een van de landelijke MaaS-pilots die door het Ministerie van Infrastructuur en zeven regio’s is opgezet. Qarin-Tranzer won de… Lees verder ›

Dit zijn de workshops op Taxi Expo ’21

Zoals altijd staan er ook dit jaar de hele dag interessante en leerzame workshops op het programma van Taxi Expo. Deze sessies op de beursvloer kunnen gratis worden bijgewoond door deelnemers aan de vakbeurs. Tijdens de workshops kom je meer te weten over belangrijke ontwikkelingen in de taxibranche. De thema’s variëren van arbeidsrecht tot nieuwe… Lees verder ›

Elektrische lagevloerbussen Tribus maken debuut op Taxi Expo

Taxi Expo ’21 staat voor Tribus in het teken van een bijzondere productlancering. Op donderdag 16 september wordt namelijk de e-Civitas lijn geïntroduceerd. In Expo Houten zijn alle twee de elektrische lagevloersbussen te bezichtigen. De productlijn bestaat uit twee elektrische lagevloerbussen, waarvan één in het M1 segment tot 8 personen en één in het M2… Lees verder ›