Directie deelt ervaringen met Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Met Publiek Vervoer Groningen Drenthe is het doelgroepenvervoer in 32 gemeenten gebundeld. Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2018 vertellen directeur Jan Bos en bestuursvoorzitter Harald Bouman over het idee achter Publiek Vervoer en de ervaringen in het eerste halfjaar. Daarbij komen ook de leermomenten en verbeterpunten aan de orde.

Onder Publiek Vervoer vallen alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik van kunnen maken in de 32 gemeenten die de twee provincies rijk zijn, zoals het doelgroepenvervoer, de hubtaxi, de buurtbus en lokaal vervoer. De grootschalige aanpak waar in Groningen en Drenthe voor is gekozen, was volgens Jan Bos noodzakelijk.

“We hebben in dit gebied te maken met vergrijzing van de bevolking, wat meer vervoersbewegingen en kosten met zich meebrengt, alsmede een afname van de sociale cohesie. Anderzijds kunnen we met dit systeem de combinatie maken tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, waardoor we iedereen in het verzorgingsgebied iets kunnen betekenen.”

Auto’s, chauffeurs, veiligheid, duurzaamheid

Bos licht de keuze voor krachtenbundeling nader toe. “Om de samenleving goed te blijven bedienen, moeten de verschillende partijen goed samenwerken. Bij het doelgroepenvervoer zijn dat met name opdrachtgevers, vervoerders en gebruikers. Vervolgens moet het vervoer worden geregeld. Er moeten auto’s en chauffeurs komen, maar er moet ook worden gekeken naar zaken als veiligheid en duurzaamheid. De gemeente stelt de indicatie; als vervoerder moet je goed weten wie de klant is en welke behoefte hij of zij heeft. Via itc-oplossingen moet je die data zorgvuldig met elkaar delen, om te voorkomen dat er een voertuig voorrijdt waar de klant met hulpmiddel niet in kan.“

Leerervaringen

“Al deze zaken kun je beter met elkaar oppakken dan ieder voor zich”, vindt Bos. “Samen heb je de schaalgrootte en de kracht om ontwikkelingen echt in gang te zetten.” Daarbij is het wel belangrijk om de balans te bewaren. “Als je het allemaal te complex maakt, snij je jezelf weer in de vingers.”

Als het Nationaal Congres Contractvervoer plaatsvindt, draait Publiek Vervoer Groningen Drenthe ongeveer een half jaar in de praktijk. Tijdens de sessie over dit systeem zal dan ook worden gepraat over leerervaringen, dus ook over zaken die in de praktijk minder goed blijken te lopen dan vooraf was gedacht, en die daarom worden bijgestuurd. Bos geeft de gezamenlijke klachtenafhandeling van alle gemeenten als voorbeeld.

Wennen aan nieuw systeem

“Juist omdat dat allemaal centraal wordt afgehandeld, leer je daar meer van dan wanneer elke gemeente dit zelf doet. Het helpt ons om veel eerder bepaalde patronen te zien en dus om in te grijpen bij zaken die niet goed gaan. Je ziet dan bijvoorbeeld dat chauffeurs moeten wennen aan het nieuwe systeem en nieuwe afspraken, al is dat niet uniek voor Publiek Vervoer. We hebben door de centrale aanpak ook ontdekt dat er een aantal fouten in de ICT-toepassingen zaten. Door klachten en data uit ritten op grote schaal te analyseren, kun je veel leren over waar nog slagen in moeten worden gemaakt.”

Bos en Bouman zullen tijden hun parallel-sessie ook vertellen hoe je een aanbesteding en vervoerssysteem wel en vooral niet moet aanpakken. “We willen de deelnemers vooral meegeven hoe belangrijk het is om goed samen te werken met alle betrokken partijen. Maar we willen ook vertellen dat dit niet zonder horten en stoten gaat. Af en toe raak je in een impasse. Maar zo lang je het gezamenlijke doel en de noodzaak van wat je doet voor ogen blijft houden, zul je elkaar uiteindelijk altijd vinden.”

Deelname aan Congres Contractvervoer

Jan Bos en Harald Bouman verzorgen op donderdag 11 oktober één van de parallel-sessies tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2018. Het congres wordt plenair geopend en afgesloten. Tussendoor kunnen de deelnemers twee parallel-sessies bijwonen. Het programma is compleet en kan hier worden bekeken. Vervolgens kunt u zich inschrijven voor deelname. Daarbij geldt nu nog een vroegboekkorting.

Meer nieuws

Qarin-Tranzer deelt eerste ervaringen met MaaS-app GOAN!

Met de lancering van de de GOAN!-app op 16 juni is de Twentse Mobility as a Service (MaaS)-pilot van start gegaan. Nu de eerste maanden voorbij zijn, wordt er een voorzichtige balans opgemaakt. MaaS Twente is een van de landelijke MaaS-pilots die door het Ministerie van Infrastructuur en zeven regio’s is opgezet. Qarin-Tranzer won de… Lees verder ›

Dit zijn de workshops op Taxi Expo ’21

Zoals altijd staan er ook dit jaar de hele dag interessante en leerzame workshops op het programma van Taxi Expo. Deze sessies op de beursvloer kunnen gratis worden bijgewoond door deelnemers aan de vakbeurs. Tijdens de workshops kom je meer te weten over belangrijke ontwikkelingen in de taxibranche. De thema’s variëren van arbeidsrecht tot nieuwe… Lees verder ›

Elektrische lagevloerbussen Tribus maken debuut op Taxi Expo

Taxi Expo ’21 staat voor Tribus in het teken van een bijzondere productlancering. Op donderdag 16 september wordt namelijk de e-Civitas lijn geïntroduceerd. In Expo Houten zijn alle twee de elektrische lagevloersbussen te bezichtigen. De productlijn bestaat uit twee elektrische lagevloerbussen, waarvan één in het M1 segment tot 8 personen en één in het M2… Lees verder ›