Commissie van Aanbestedingsexperts brengt jaarlijks zo’n 40 adviezen uit

Een vervoerder die het niet eens is met het verloop of de uitkomst van een aanbesteding, kan een kort geding starten tegen de aanbestedende dienst. Maar dat kost niet alleen tijd en geld; er is ook de vrees dat het de relatie met potentiële opdrachtgevers schaadt. Sinds april 2013 kunnen partijen uit het contractvervoer daarom met hun klachten terecht bij de onafhankelijke Commissie van Aanbestedingsexperts. 

Deze bestaat uit de deskundigen Chris Jansen, Anne Fischer-Braams en Tsong Ho Chen. Zij doen dit ongeveer tien uur per week naast hun andere werk. De deskundigen worden ondersteund door een juridisch medewerker en een secretaris. Die laatste functie wordt door Tineke van Houten vervuld.

“Ondernemingen kunnen een klacht bij ons indienen over vervoersaanbestedingen. Dat is gratis en ze hebben daar ook geen advocaat voor nodig, wat meteen een groot verschil is met een kort geding”, legt Van Houten uit. “Wij bekijken dan of we de klacht in behandeling kunnen nemen. De partijen moeten bijvoorbeeld eerst een poging hebben gedaan om er samen uit te komen. De laatste jaren krijgen we jaarlijks vijftig tot zestig klachten binnen en brengen we over ongeveer veertig daarvan een advies uit. De meeste klachten worden ingediend door MKB-bedrijven.”

Advies is niet bindend

Als een klacht wordt behandeld, gebeurt dat in principe schriftelijk en daar worden beide partijen bij betrokken. Soms wordt aanvullend daarop een zitting gehouden om meer duidelijkheid over de kwestie te krijgen. Uiteindelijk komt de Commissie met een advies. Van Houten: “Dat advies is niet bindend, en dat is dus een ander groot verschil met een kort geding. Een aanbestedende dienst is ook niet verplicht om de aanbesteding op te schorten terwijl wij de klacht behandelen.”

Dat betekent dat niet elke klacht kan worden afgehandeld voordat een gunningsprocedure is afgerond. En ook als dat wel lukt, kan een aanbestedende dienst het advies naast zich neerleggen. “Het is goed voor ondernemers om te beseffen dat tegenover de voordelen van een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts ook nadelen staan”, erkent van Houten. “Je moet altijd goed afwegen welke stap je wilt zetten.”

Ook grotere bedrijven kloppen aan

Toch zijn er wel aanbestedende diensten die de adviezen van de Commissie opvolgen. “Bovendien gaan de adviezen vaak over zaken die in meer aanbestedingen aan bod komen. Een advies kan dus in de toekomst van pas komen om in een andere aanbesteding sterker te staan. Om die reden kloppen ook grotere bedrijven wel bij ons aan. Die hebben doorgaans de middelen wel om een kort geding aan te spannen, maar voor een advies over principiële kwesties geven ze dan de voorkeur aan de Commissie.” Het komt overigens ook voor dat rechters naar een advies van de Commissie verwijzen ter onderbouwing van hun oordeel.

Over de werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts zal Tineke van Houten vertellen tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2019, op donderdag 10 oktober. Zij vertelt dan ook over enkele interessante adviezen van de Commissie. Deze presentatie maakt onderdeel uit van de parallel-sessie over de toekomst van het doelgroepenvervoer.

Meld je aan voor Congres Contractvervoer 2019

Meer nieuws

Qarin-Tranzer deelt eerste ervaringen met MaaS-app GOAN!

Met de lancering van de de GOAN!-app op 16 juni is de Twentse Mobility as a Service (MaaS)-pilot van start gegaan. Nu de eerste maanden voorbij zijn, wordt er een voorzichtige balans opgemaakt. MaaS Twente is een van de landelijke MaaS-pilots die door het Ministerie van Infrastructuur en zeven regio’s is opgezet. Qarin-Tranzer won de… Lees verder ›

Dit zijn de workshops op Taxi Expo ’21

Zoals altijd staan er ook dit jaar de hele dag interessante en leerzame workshops op het programma van Taxi Expo. Deze sessies op de beursvloer kunnen gratis worden bijgewoond door deelnemers aan de vakbeurs. Tijdens de workshops kom je meer te weten over belangrijke ontwikkelingen in de taxibranche. De thema’s variëren van arbeidsrecht tot nieuwe… Lees verder ›

Elektrische lagevloerbussen Tribus maken debuut op Taxi Expo

Taxi Expo ’21 staat voor Tribus in het teken van een bijzondere productlancering. Op donderdag 16 september wordt namelijk de e-Civitas lijn geïntroduceerd. In Expo Houten zijn alle twee de elektrische lagevloersbussen te bezichtigen. De productlijn bestaat uit twee elektrische lagevloerbussen, waarvan één in het M1 segment tot 8 personen en één in het M2… Lees verder ›