Expo Houten

Minder gebruikers maar meer wmo-ritten bij Omnibuzz

Het volledige Limburgse wmo-vervoer wordt sinds een half jaar verzorgd vanuit Omnibuzz. Opmerkelijk is dat het klantenbestand in die zes maanden licht is gekrompen, terwijl het aantal ritten met 3,5 procent is gegroeid. Ook de klanttevredenheid is toegenomen, vertelt Omnibuzz-directeur Guido Vreuls. Op 12 oktober verzorgt hij tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer een sessie over het doelgroepenvervoer in Limburg in de nieuwe opzet.

Omnibuzz is in 2006 opgericht als samenwerkingsverband voor het doelgroepenvervoer van tien Limburgse gemeenten. Per 11 mei 2016 sloten de overige gemeenten in de provincie zich daar bij aan, waardoor de teller op 32 kwam te staan. Alleen de gemeente Mook en Middelaar draait uit praktische overwegingen niet mee in Omnibuzz. Op 11 december van het vorige jaar ging het gezamenlijke wmo-vervoer van de 32 gemeenten van start, onder aansturing van de Limburgse Mobiliteitscentrale. Acht vervoersbedrijven vullen in totaal negen percelen van het wmo-vervoer in; de andere varianten van doelgroepenvervoer zullen later worden toegevoegd.

Regiecentrale

Na het nodige overleg door de betrokken partijen ontstond er uiteindelijk een voorstel voor een bedrijfsplan, waarin de gewenste aanpak en richting uiteen werden gezet. Guido Vreuls legt uit welke plannen en ambities er ontstonden. “Het advies van de stuurgroep was om te kiezen voor een regiecentrale te kiezen vanwege de toekomstbestendigheid, en dan specifiek voor de privaatrechtelijke variant.”

“Verder werd voorgesteld om te beginnen met het regiotaxivervoer, en daar op termijn leerlingenvervoer en andere vormen aan toe te voegen. Dat advies is door ons overgenomen en vervolgens aan alle gemeenten uitgelegd en toegelicht, waarna ze er allemaal mee hebben ingestemd.”

Andere vormen van vervoer zijn nu nog niet toegevoegd. In het najaar volgt advies over hoe onder meer het leerlingenvervoer optimaal in Omnibuzz kan worden opgenomen. Maar het wmo-vervoer onder deze vlag vindt al ruim een half jaar plaats en dus zijn er ook al de nodige bevindingen. De meest opmerkelijke daarvan: het aantal geregistreerde gebruikers van het wmo-vervoer is afgenomen, maar het aantal ritten is flink gestegen.

Klanttevredenheid toegenomen

“Dat het aantal klanten is afgenomen, komt door opschoningsacties van de gemeenten. Mensen die langer dan twee jaar geen vervoer hebben afgenomen, zijn uit de bestanden verwijderd. Tegelijk is het aantal ritten licht gestegen met 3,5 procent. We onderzoeken nog waar die stijging door komt, maar alles wijst op een combinatie van factoren. De gemiddelde klanttevredenheid is namelijk ook gestegen, van een 8,1 naar een 8,3. En dat heeft waarschijnlijk onder meer te maken met het feit dat de voertuigen zijn vernieuwd.”

Natuurlijk waren er ook zaken die aanvankelijk minder goed liepen. Zo bestickerden in het begin niet alle vervoerders hun voertuigen volgens de gestelde eisen. Ook bleek men in zijn algemeenheid achter te blijven in het aanbieden van Euro 6-voertuigen en het door de lezer halen van de wmo-pas bij in- en uitstappen. “Op deze vlakken hebben we inmiddels de nodige verbeterslagen gemaakt, waardoor ik al met al behoorlijk tevreden ben”, aldus Vreuls.

Uitgestrekt gebied

Toch wordt niet alleen van de vervoerders gevraagd dat zij aanpassingen doen als het niet allemaal naar behoren verloopt. Zo had één van de vervoerders problemen met het halen van de aanrijtijden in een perceel dat grotendeels uit landelijk gebied bestaat. “Dat is een heel uitgestrekt gebied en daar kun je uiteraard niets aan veranderen”, stelt Vreuls. “De gestelde eisen waren in dit geval blijkbaar niet helemaal realistisch. Dan moet je er ook niet te rigide aan vasthouden, en daarom hebben we hier de bonus-malusregeling versoepeld.”

Over al deze en andere aspecten van Omnibuzz komt Guido Vreuls op 12 oktober uitgebreid aan het woord tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2017 in Expo Houten. Schrijf je nu in voor deelname.

Meer nieuws

‘Nieuw boekingsplatform helpt klanten weer de taxi in’

Korton Software wil graag de klanten en relaties weer eens zien op Taxi Expo en heeft bovendien allerlei ontwikkelingen te melden. WinTax en Korton Regie kregen flinke updates en het nieuwe boekingsplatform Traveller Connect moet helpen om de klanten weer de taxi in te krijgen. Korton Software ziet Taxi Expo 2020 als “een mooie gelegenheid… Lees verder ›

UMS toont snelladers voor elektrische voertuigen op Taxi Expo

Urban Mobility Solutions (UMS) ontwerpt en produceert diverse lichtgewicht en volledig elektrisch aangedreven composietvoertuigen die op klantwens kunnen worden ingericht voor personenvervoer. Het bedrijf is op Taxi Expo 2020 aanwezig met de snelladers waarmee die voertuigen efficiënt opgeladen kunnen worden. De samenleving is hard op weg om vanaf 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Rijkswaterstaat… Lees verder ›

Mercedes-Benz presenteert elektrische eVito Tourer en EQV 300 op Taxi Expo 2020

Een emissievrij rijbereik van gemiddeld 360 elektrische kilometers en een flexibel in te richten interieur, met plaats voor maximaal negen passagiers en bagage. Dat zijn de troeven van de elektrische eVito Tourer en EQV 300 die Mercedes-Benz als alternatieven voor personenvervoer in en rondom de stad aan de Nederlandse taxibranche presenteert tijdens Taxi Expo 2020…. Lees verder ›