Regelmatig rechtszaken om vergoeding voor doelgroepenvervoer

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in het contractvervoer stonden het afgelopen jaar weer geregeld tegenover elkaar voor de rechter. Het ging daarbij vaak om conflicten over de vergoeding voor het vervoer of onenigheid over verwachte en daadwerkelijk vervoersvolumes. Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer, op donderdag 12 oktober in Expo Houten, zet Liesbeth Haverkort van Infense Advocaten de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingen op een rij.

Haverkort zag over de vergoeding die uit hoofde van de overeenkomst voor het vervoer moest worden betaald meerdere rechtszaken voorbijkomen. Daarmee is gelijk een belangrijk actueel thema van aanbestedingen is benoemd. “Het gaat dan bijvoorbeeld om discussies over de precieze uitvoering van de afspraken, maar men kan ook in conflict raken over de verwachte en daadwerkelijke vervoersvolumes.”

“In een recente uitspraak in hoger beroep bleek nog dat de indicatie van dat volume in principe niet gelijk is aan een afnamegarantie. En daardoor kan een opdrachtgever eigenlijk ook niets worden verweten als het aantal ritten lager uitvalt dan de prognose, zolang de prognose maar zorgvuldig is gemaakt.”

Aanbestedingswet veranderd 

Een andere opvallende ontwikkeling is dat vanuit een concern wel door meerdere bedrijven mag worden ingeschreven, maar dat zij dan wel onafhankelijk van elkaar moeten inschrijven. “In geval van zusterbedrijven denkt men al gauw aan afstemming, hetgeen niet mag. Hoe ga je daar het beste mee om? Er zijn op dat vlak enkele uitspraken gedaan die ik tijdens mijn presentatie zal toelichten”, aldus Haverkort. “Sinds de aanbestedingswet ruim een jaar geleden is veranderd, wordt van de opdrachtgevers ook wel wat meer pro-activiteit verwacht in het zorgen voor en beschermen van een gelijk speelveld.”

Tarieven kostendekkend 

Ook andere onderwerpen komen tijdens de presentatie van Haverkort aan bod. Denk aan het vrijwillig afbreken van een aanbesteding en de vraag of je dan zonder meer opnieuw kunt gaan aanbesteden. “De discussie over het al dan niet kostendekkend zijn van de tarieven voor doelgroepenvervoer loopt natuurlijk al langer. Daarin zijn het afgelopen jaar weer de nodige uitspraken gedaan die ik zal bespreken”, aldus Liesbeth Haverkort van Infense Advocaten

De presentatie van Haverkort is één van de parallel-sessies die tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer op het programma staan. Bekijk het volledige aanbod van presentaties en schrijf je in voor deelname op 12 oktober 2017 in Expo Houten.

Meer nieuws

Qarin-Tranzer deelt eerste ervaringen met MaaS-app GOAN!

Met de lancering van de de GOAN!-app op 16 juni is de Twentse Mobility as a Service (MaaS)-pilot van start gegaan. Nu de eerste maanden voorbij zijn, wordt er een voorzichtige balans opgemaakt. MaaS Twente is een van de landelijke MaaS-pilots die door het Ministerie van Infrastructuur en zeven regio’s is opgezet. Qarin-Tranzer won de… Lees verder ›

Dit zijn de workshops op Taxi Expo ’21

Zoals altijd staan er ook dit jaar de hele dag interessante en leerzame workshops op het programma van Taxi Expo. Deze sessies op de beursvloer kunnen gratis worden bijgewoond door deelnemers aan de vakbeurs. Tijdens de workshops kom je meer te weten over belangrijke ontwikkelingen in de taxibranche. De thema’s variëren van arbeidsrecht tot nieuwe… Lees verder ›

Elektrische lagevloerbussen Tribus maken debuut op Taxi Expo

Taxi Expo ’21 staat voor Tribus in het teken van een bijzondere productlancering. Op donderdag 16 september wordt namelijk de e-Civitas lijn geïntroduceerd. In Expo Houten zijn alle twee de elektrische lagevloersbussen te bezichtigen. De productlijn bestaat uit twee elektrische lagevloerbussen, waarvan één in het M1 segment tot 8 personen en één in het M2… Lees verder ›